• Parking barijere (pregrade za parkiranje, zaštita parking mesta) služe za rezervaciju parking mesta i sprečavanje neovlašćenog parkiranja.
  • Pregrada se obično sastoji od horizontalne šipke ili grede pričvršćene šarkama na vertikalnom stubu, zaobljenog ili ravnog oblika.
  • Šipka parking barijere se pomera ručno ili elektronski da bi se otvorio ili zatvorio pristup na izlazu ili ulazu na obeleženo parking mesto.
Parking barijera stub 62cm-obarajući sa "push to lock" bravicom SAOBRAĆAJNI PROGRAM
Parking barijera stub 62cm-obarajući sa "push to lock" bravicom služi za rezervaciju parking mesta i sprečavanje neovlašćenog parkiranja. Koristi se za pojedinačna parking mesta. Bezbednosni...
6.900,00  RSD kom